Navigace
sk

sk


SSI RSP

Sme integračný registrovaný sociálny podnik
Spoločnosť SSI RSP, s. r. o., bola založená za účelom zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pri využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, ako aj výkonu hospodárskej činnosti za účelom podnikania.

IČO: 54 795 320
DIČ: 2121789791
IČ DPH: SK2121789791

Orgánmi spoločnosti sú:
Valné zhromaždenie
Konateľ spoločnosti
Poradný výbor

SSI RSP