Navigace
sk

sk


Služby

Dohľadové centrum

Zverený priestor máme 24/7 pod dokonalou kontrolou. Pomáha nám pri tom naše moderné dohľadové a poplachové prijímacie centrum (predtým známe ako PCO). Čo si pod tým predstaviť? Je to komplexný bezpečnostný systém, ktorý v sebe spája najmodernejšie technológie a perfektne vyškolených profesionálov.

Pokiaľ nastane potenciálne nebezpečná situácia, dokážeme na miesto okamžite vyslať zásahové jednotky a efektívne koordinovať všetky potrebné činnosti v stráženom objekte. Pri vážnom ohrození upozorníme v desiatkach sekúnd aj hasičov, zdravotníkov a políciu SR.

Ostrahu si privoláte aj stlačením tiesňového tlačidla, ktoré ihneď upozorní pracovníkov dohľadového centra na mimoriadnu udalosť. Znamená to, že vám budeme spoľahlivou oporou pri každom podozrení trestného činu, zdravotných problémoch a ďalších krízových situáciách. Jednoducho účinný, neviditeľný a finančne dostupný bezpečnostný systém.

Dohľadové centrum