Navigace
sk

sk


Služby

Údržba

O vaše nehnuteľnosti sa staráme ako o vlastné. Vykonávame špičkovú údržbu od A až po Z, takže chod budovy zostáva doslova bezchybný. Pod naším dohľadom hodnota zvereného objektu neustále stúpa a vám zostáva viac času na vaše podnikanie.

Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a uvidíte, že prístup k realitám sa výrazne zmenil. Dnes sa používa oveľa viac moderných konštrukčných prvkov, materiálov a inovácií v technickom zariadení. Samostatnú kapitolu tvorí energetické hospodárstvo budovy.

Asi rozumiete, že o toto všetko sa už nemá šancu postarať jeden šikovný chlapík s opravárenskou taškou. Čo s tým? Prehoďte zodpovednosť na nás. V SSI Group získate spoľahlivého partnera s rozsiahlym tímom špecialistov, ktorí vás posunú o poriadny krok pred konkurenciu.

Údržba